Razpisi in javne objave 

 NAMERA ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

Priloga:

 (objavljeno: 23.5.2023)


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE IN VZDRŽEVANJA SPOMENIKOV IN OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI GORIŠNICA  V LETU 2023

Priloge:

 (objavljeno: 16.5.2023)


JAVNI RAZPIS

Vaška olimpijada 2023:
Priloga:

 (objavljeno: 16.5.2023)


JAVNI RAZPIS za podelitev občinskih priznanj

Priloga:

 (objavljeno: 16.5.2023)


JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov in programov društev in drugih društev v občini Gorišnica v letu 2023

Priloga:

 (objavljeno: 13.4.2023)


Namera za oddajo nepremičnine s sklenitvijo neposredne pogodbe

Priloga:

 (objavljeno: 7.4.2023)


 JAVNI RAZPIS

ZA DODELITEV ENKRATNIH ŠTUDIJSKIH FINANČNIH POMOČI

Priloga:

 (objavljeno: 5.4.2023)


 

JAVNI RAZPIS

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV V OBČINI GORIŠNICA ZA LETO 2023

Priloga:

(objavljeno: 4.4.2023) 


JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI GORIŠNICA ZA LETO 2023

Priloga:

(objavljeno: 4.4.2023)


Javna objava

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Gorišnica za leto 2023

Priloga:

 


Javna razprava o predlogu proračuna Občine Gorišnica za leto 2024

Priloga:

 


OPPN GORIŠNICA S2

Priloge:

 (objavljeno 11.11.2022)


 

Objava predloga Občinskega podrobnega načrta za območje Gorišnica - Sever 2 (EUP GO08, GO09, GO10, GO67). Za pridobitev mnenj

Priloge:

 (objavljeno:22.8.2022) 


 Javno naročilo

JN005187/2022-W01 FEKALNA KANALIZACIJA DELA NASELJA TIBOLCI

Priloge:

 (objavljeno:27.7.2022) 


Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine

Prilogi:

 (objavljeno:7.7.2022) 


JAVNI RAZPIS

 JN003096/2022-W01 – NAMAKALNI SISTEM FORMIN – TEHNOLOŠKA POSODOBITEV ČRPALIŠČA

Priloge:

 

  (objavljeno: 12.5.2022) 


JAVNI RAZPIS

Olimpijada 2022

 Priloga:

  (objavljeno: 11.5.2022) 


JAVNI RAZPIS

za podelitev občinskih priznanj: naziv častni občan občine Gorišnica, plaketa občine Gorišnica in listina občine Gorišnica

 Priloga:

 (objavljeno: 11.5.2022) 


 JAVNI RAZPIS

za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna za leto 2022

Priloga:

 (objavljeno: 3.5.2022) 


Javna objava

 Priloga:

 (objavljeno: 30.3.2022) 


Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe

Priloge:

 (objavljeno: 25.2.2022) 


NAROČILO MALE VREDNOSTI

ORDINACIJA V PSO-PROSTORI ZA POTREBE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

 Priloge:

(objavljeno: 21.2.2022) 


 JAVNI RAZPIS

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV V OBČINI GORIŠNICA ZA LETO 2021

Priloga:

(objavljeno: 5.1.2022) 


JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI GORIŠNICA ZA LETO 2021

Priloga:

 (objavljeno: 5.1.2022) 


Javno naznanilo

za podajo predlogov sprememb in pripomb k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Gorišnica - spremembe št. 2 (kratek postopek).

 Prilogi:

 

 (objavljeno: 19.8.2021) 


JAVNI RAZPIS

za oddajo javnega naročila storitev po postopku oddaje naročila male vrednosti - Prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Gorišnica za šolsko leto 2021/2022

Priloge:

  (objavljeno: 26.7.2021) 


JAVNI RAZPIS

Za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti rekonstrukcija in prizidava obstoječega gasilskega doma Formin

 Priloge:

 

 (objavljeno: 7.6.2021) 


Javna objava prostega delovnega mesta

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS in 81/19), Občina Gorišnica, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica, javno objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas Vzdrževalec V-I, šifra delovnega mesta (J035092) v režijskem obratu občine Gorišnica.

 Priloge:

 (objavljeno: 18.5.2021) 


JAVNI RAZPIS

za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna za leto 2021

Priloga:

 (objavljeno: 10.5.2021) 


 JAVNA OBJAVA

Javna predstavitev osnutka delnega občinskega načrta zaščite in reševanja ob potresu v Občini Gorišnica

Prilogi:

(objavljeno: 5.5.2021) 


 JAVNO NAROČILO

Športni center Gorišnica večnamenski objekt z zunanjo ureditvijo

Priloge:

 

POJASNILO STOLI:

1. Pozicija 1- tipski PVC stoli, v opisu je zahteva da so stoli negorljivi v klasi M2 ali ekvivalent, dokazilo na odzivnost na ogenj pa je zahtevano EN 1021-1 in 1021-2, kar pa ni isti razred odzivnosti na ogenj kot razred M2. Vprašanje je kateri razred negorljivosti upoštevati pri ponudbi.

Pri ponudbi upoštevati odpornost na UV in odpornost na ogenj (dokazilo o odzivnosti na ogenj) po standardu EN 1021-1 in 1021-2 (tleča cigareta – ni ognja in tlenja po 60 min, po gretju s plamenom po umaknitvi le tega, se v času 2 minut ne sme stol zagoreti). Skladno s študijo požarne varnosti.

2. Pozicija 2 VIP stoli, opis je zelo slab saj so pri takih stolih lahko veliki cenovni razponi odvisno kaj želi naročnik. Prosimo tudi za podatek koliko je globina betonske stopnice, kamor se bodo ti stoli montirali ter razmak med stoli (center-center). Prosimo tudi za kako sliko, detajlnejši opis.

Globina betonske stopnice in razmak je razviden iz razpisne dokumentacije.

Dobava stolov za VIP ložo. Stol z naslonom, kovinsko ogrodje, sedež in naslon oblazinjen - umetno usnje.

Kot npr.

 

- izdelan za maksimalno udobje

- jeklena konstrukcija

- Oblazinjen z umetnim usnjem

 

(objavljeno: 12.3.2021) 


ZBIRANJE PONUDB

Krovsko kleparska dela na objektu "Gospodarsko poslopje Sokova domačija - Formin"

Priloga:

(objavljeno: 11.3.2021) 


JAVNI RAZPIS

Vpis otrok v VVE vrtec Gorišnica - razpis

Priloga: razpis 

(objavljeno: 20.2.2021) 


JAVNA OBJAVA

Zadeva: Izhodišča podrobnega prostorskega načrta za območje Pridelovalne cone Muretinci - Štuki (MU20)

Priloge:

(objavljeno: 15.2.2021) 


POVABILO K ODDAJI PONUDB

ZADEVA: STORITEV "VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE"

Priloge:

 

(objavljeno: 11.2.2021) 


 JAVNI RAZPIS

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV V OBČINI GORIŠNICA ZA LETO 2021

Priloga:

(objavljeno: 11.1.2021) 


JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI GORIŠNICA ZA LETO 2021

Priloga:

 (objavljeno: 11.1.2021) 


POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA GRADBENA DELA »GASILSKI DOM FORMIN – VZDRŽEVALNA DELA«

Priloge:

 (objavljeno: 2.9.2020) 


Javna objava prostega delovnega mesta

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih  (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19), Občina Gorišnica javno objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas VZDRŽEVALEC IV (II), v režijskem obratu občine Gorišnica.

 

 (objavljeno: 1.9.2020) 


JN004102/2020-W01 NOVOGRADNJA OBJEKTA ZA INFORMACIJSKI CENTER Z RECEPCIJO ZA DOMINKOVO DOMAČIJO

 

Priloge:

Dodatne priloge:

Pozicije:

(objavljeno: 26.6.2020) 


 JAVNI RAZPIS

za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna za leto 2020

Priloga:

(objavljeno: 8.4.2020) 


JN001408/2020-W01 MODERNIZACIJA CESTE ZAMUŠANI JP602221

Priloge:

 

(objavljeno: 5.3.2020) 

 


JN001382/2020-W01 MODERNIZACIJA CEST

 

Priloge:

(objavljeno: 4.3.2020)

 


JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV  V  OBČINI GORIŠNICA ZA LETO 2020

Prilogi:

(objavljeno: 25.2.2020)


JAVNI RAZPIS - DOBAVA UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA - PROPANA ZA OBDOBJE OD 15.2.2020 - 31.5.2021

Priloga:

(objavljeno: 22.1.2020)


JAVNI RAZPIS ZA IZBOR ORGANIZATORJEV IN IZVAJALCEV ZA IZVEDBO ŠPORTNIH PRIREDITEV LETU 2020

 

Priloga:

(objavljeno: 14.1.2020)


JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI GORIŠNICA ZA LETO 2019

 

Priloga:

(objavljeno: 14.1.2020)


 JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI GORIŠNICA ZA LETO 2020  

Priloga:

(objavljeno: 18.12.2019)


JAVNO NAZNANILO

 o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Gorišnica – sever 1 (GO01, GO03, GO06)

 Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za območje Gorišnica – sever 1 (EUP GO01, GO03, GO06) bo v sejni sobi Občine Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica (I. nadstropje občinske stavbe). Javna razgrnitev bo od četrtka 2.12. 2019, do vključno ponedeljka 13.1.2020 v času uradnih ur. V času javne razgrnitve bo javna obravnava dopolnjenega osnutka, ki bo v sredo 8.1.2020, ob 16.00. uri, v Občini Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica. 

 

Priloga:

 


JAVNO NAZNANILO

 o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Gorišnica – sever 2 (EUP GO08, GO09, GO10, GO67)

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za območje Gorišnica – sever 2 (EUP GO08, GO09, GO10, GO67) bo v sejni sobi Občine Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica (I. nadstropje občinske stavbe). Javna razgrnitev bo od četrtka 12.12. 2019, do vključno ponedeljka 13.1.2020 v času uradnih ur, v času javne razgrnitve bo javna obravnava dopolnjenega osnutka, ki bo v četrtek 9.1.2020, ob 16.00. uri, v Občini Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica. 

 

Priloga:


 

Zadeva: povpraševanje

Občina Gorišnica poziva vse zainteresirane, za oddajo ponudbe za izgradnjo kovinskih stebrov – športni park Gorišnica.

Ponudbo  morajo zainteresirani oddati v zaprti kuverti s pripisom »Razpis - stebri« najkasneje do ponedeljka 2.9.2019 do 10.ure.

Rok dokončanja del je najkasneje do 15.9.2019.

 

S spoštovanjem !

 

Priloge:

(objavljeno: 29.8.2019)


Razpis za izgradnjo grobnih poljih - pokopališče Gorišnica

  

Priloge:

(objavljeno: 23.7.2019)


JAVNI RAZPIS

 

NAZIV: JN004644/2019-B01 SANACIJA STREHE NA ŠPORTNI DVORANI GORIŠNICA

 

Priloge:

(objavljeno: 3.7.2019)


 JAVNI RAZPIS

NAZIV: JN004642/2019-B01 PREVOZI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 

Priloge:

 (objavljeno: 3.7.2019)


Javno naznanilo

 


o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Gorišnica...

Priloge:

 

 


 JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI GORIŠNICA ZA LETO 2019  

Priloga:

(objavljeno: 4.6.2019)

 


JAVNA OBJAVA

Obveščamo, da je javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Gorišnica, ki je bil objavljen dne 9. 4. 2019 razveljavljen. Razpis je razveljavljen, ker niso bili določeni zneski sofinanciranja programov že v samem razpisu in s tem ne bi bila zagotovljena optimalna transparentnost postopka.
Javni razpis bo ponovno objavljen že v naslednjih dneh.
Vloge bodo prijaviteljem vrnjene neodprte.

(objavljeno: 4. 6. 2019)

župan
Občina Gorišnica
Jožef Kokot


 JAVNI RAZPIS

21. VAŠKA OLIMPIJADA OBČINE GORIŠNICA  

Priloga:

(objavljeno: 10.5.2019)


 JAVNI RAZPIS

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV V OBČINI GORIŠNICA ZA LETO 2019  

Priloga:


 JAVNI RAZPIS

za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna za leto 2019  

Priloga:


 JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI GORIŠNICA ZA LETO 2019  

Priloga:


 JAVNI RAZPIS

Na podlagi 6. člena odloka o priznanjih občine Gorišnica (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj št. 19/96) Občina Gorišnica objavlja
R A Z P I S za podelitev občinskih priznanj: naziv častni občan občine Gorišnica, plaketa občine Gorišnica in listina občine Gorišnica  

Priloga:


Javna razprava o predlogu proračuna OBČINE GORIŠNICA

 

Priloga:

(objavljeno: 25.2.2019)


Javni poziv za člana nadzornega odbora

 

Priloga:

(objavljeno: 25.2.2019)


JAVNI RAZPIS

ZA IZBOR IZVAJALCEV ZA IZVEDBO ŠPORTNIH PRIREDITEV LETU 2019 

(objavljeno: 11.2.2019)


JAVNI RAZPIS

 ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI GORIŠNICA ZA LETO 2018

(objavljeno: 11.2.2019)


 JAVNI RAZPIS

za oddajo poslovnih prostorov v najem - papirnica

Priloga:

(objavljeno: 21.9.2018)


 JAVNO NAROČILO

 »IZVAJANJE PREVOZOV UČENCEV OSNOVNE ŠOLE GORIŠNICA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019«, oznaka JN004059/2018-B01

Priloga:

 

 Navodila za uporabo portala e-JN: https://ejn.gov.si/e-dosje/navodila-za-uporabo 

 

(objavljeno: 19.6.2018)


 JAVNI RAZPIS

Na podlagi 6. člena odloka o priznanjih občine Gorišnica (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj št. 19/96) Občina Gorišnica objavlja

R A  Z  P  I  S za podelitev občinskih priznanj: naziv častni občan občine Gorišnica, plaketa občine Gorišnica in listina občine Gorišnica

 

Priloga:

(objavljeno: 10.4.2018)


 JAVNI RAZPIS

za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna za leto 2018

Priloge: 

JAVNI RAZPIS 

Obrazec za prijavo na javni razpis za dodelitev enkratnih studijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna 

(objavljeno: 5.4.2018)

 

 


JAVNA OBJAVA

Podatki o vseh javnih naročilih v letu 2017

 Priloga:

 (objavljeno: 28.2.2018)

 


JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS ZA zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov za leto 2018, ki jih bo občina sofinancirala iz občinskega proračuna 

Priloga: 

Priloga - razpis

(objavljeno: 8.1.2018)


JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI GORIŠNICA ZA LETO 2018

Priloga: 

Priloga - razpis

(objavljeno: 8.1.2018)


IZGRADNJA POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA (KONKURENČNI POSTOPEK S POGAJANJI)

 

Priloge:

(objavljeno: 5.6.2017)


GRADNJA VAŠKO GASILSKEGA DOMA MALA VAS PO SKLOPIH, JN005448/2017-W01

 

 Priloge:

 

(objavljeno: 30.5.2017)


RAZPIS 19. VAŠKE OLIMPIJADE

  

Priloga:

 (objavljeno: 22.5.2017)


JAVNO NAROČILO JN005175/2017-W01 - SANACIJA ZDRAVSTVENEGA DOMA GORIŠNICA

 

Priloge:

  (objavljeno: 19.5.2017)


JN005127/2017-W01 GRADNJA PLOČNIKA STOJNCI - MURETINCI

 

Priloge:

 

 (objavljeno: 18.5.2017)


JAVNO NAROČILO: PROJEKTIRANJE – ŠPORTNI CENTER GORIŠNICA

 

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:  PROJEKTIRANJE – ŠPORTNI CENTER GORIŠNICA

STORITEV

VRSTA POSTOPKA: POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI V SKLADU S 47. ČLENOM ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU

 OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL JN003490/2017-W01, z dne 18.04.2017

 

Priloge:

 - PROJEKTIRANJE – ŠPORTNI CENTER GORIŠNICA 

 - Dopolnitev projektiranje športni center Gorišnica

 - Povabilo - DOPOLNITEV ŠPORTNI CENTER

 

 (objavljeno: 19.4.2017)


GRADNJA VAŠKO GASILSKEGA DOMA ZAGOJIČI JAVNO NAROČILO JN003080/2017-W01

 

Priloga:

 (objavljeno: 12.4.2017)


EVIDENCA ODDANIH JAVNIH NAROČIL V LETU 2016

 

V skladu z 21. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS. Št. 91/15), objavljamo na naši spletni strani podatke o javnih naročilih, ki so bila oddana v letu 2016.

 

EVIDENCA JN 2016

 (objavljeno: 27.2.2017)


 

JAVNO NAROČILO JN001070_2017-W01

 

 Priloge:

 (objavljeno: 16.2.2017)


 

Javno naročilo JN000795/2017-W01 - Rekonstrukcija infrastrukturnega objekta

 

 

 PRILOGE - GRAFIKA:

SITUACIJA 

OBSTOJEČE 

REKONSTRUKCIJA 

VIŠINSKE KOTE 

FAZE SANACIJE 

HODNIKI 

OGRAJA 

REVIZIJSKI JAŠEK 

TEHNIČNO POROČILO

 

(objavljeno: 6.2.2017)


RAZPIS KULTURA

PRILOGA:

(objavljeno: 20.1.2017)


JAVNO NAROČILO

Javno naročilo JN000180/2017-W01 – DOBAVA UNP PROPANA

Priloga: 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

(objavljeno: 13.1.2017)


 

JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI GORIŠNICA ZA LETO 2017

Priloga: 

Priloga - razpis

(objavljeno: 12.1.2017)


JAVNO NAROČILO

JN006366/2016-301 - ENERGETSKA PRENOVA STAVB V LASTI IN RABI OBČINE GORIŠNICA

Priloga:

JN006366/2016-301 

Naročnik_ESPD

(objavljeno: 18.10.2016)


JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTIH OBČINE GORIŠNICA

Priloge:

POVABILO PROMOTORJEM ZA JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO

(objavljeno: 16.9.2016)


JAVNO NAROČILO

JN: 430-15/2016 Vaški dom Mala vas

Priloge:

Navodila

Razpisna dokumentacija

Popis - Vaški dom Mala vas

Naročnik ESPD Mala vas

Vodilna mapa

Arhitektura

Konstrukcija

4_2

4-1

Strojne inštalacije

6_1

OBRAZEC - 5_2_ov

(objavljeno: 31.8.2016)


JAVNO NAROČILO

JN005034/2016-301 - ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA OBJEKTA IN GRADNJA NOVEGA GASILSKO VAŠKEGA DOMA V ZAGOJIČIH

 Priloge:

Razpisna dokumentacija

Navodila

Naročnik_ESPD

GD Zagojiči -popis

VEZI_VMESNI_DEL_1

TEMELJI_II

TEMELJI

TALNA_PLOSCA_STOPNICE

PLOSCA_POZ_10_NOSILCI

PLOSCA_POZ_10_ARMATURA

PLOSCA_POZ_10

OPAZ_TEMELJI

GARAZA_VEZI

dvorana_3_VEZI

dvorana_2_VEZI

dvorana_1_VEZI

GD_Zagojiči-ARH-PZI

PZI-GD ZAGOJIČI

OBRAZEC - 5_2_ov

(objavljeno: 30.8.2016)


JAVNO NAROČILO

Most čez dovodni kanal HE Formin v km 4 + 382 - MOST ZAGOJIČI

Priloge:

NAVODILO MOST ZAGOJIČI

RAZPISNA DOKUMENTACIJA MOST ZAGOJIČI

POPIS DEL MOST ZAGOJIČI

ESPD OBRAZEC MOST ZAGOJIČI

DOPOLNITEV – MOST ZAGOJIČI

NAČRT ODVODNJAVANJA

TEHNIČNO POROČILO

VZDOLŽNI PREREZ

VZDOLŽNI PREREZ IN TLORIS

SITUACIJA VODENJA PROMETA

(objavljeno: 24.8.2016) 


JAVNO NAROČILO

VAŠKI DOM TIBOLCI

Priloge:

PRILOGA - Navodila

PRILOGA - Razpisna dokumentacija

PRILOGA - Popisi del

PRILOGA - Narocnik ESPD

PREREZI

TEMELJI

STREHA

PRITLICJE

OSTRESJE

MANSARDA

FASADE

OBRAZEC - 5_2_ov

DOPOLNITEV_ekonomsko finančna sposobnost

(objavljeno: 24.8.2016)


JAVNO NAROČILO

REKONSTRUKCIJA MOSTU PREKO REKE PESNICE JN004508/2016-B01

Priloge:

PRILOGA - navodila

PRILOGA - razpisna dokumentacija julij 2016

PRILOGA - popisi most, avgust 2016

PRILOGA - naročnik_ESPD-4

Dopolnitev razpisne dokumentacije

 

Priloge - grafika:

SITUACIJA

OBSTOJEČE

REKONSTRUKCIJA

VIŠINSKE KOTE

FAZE SANACIJE

HODNIKI

OGRAJA

REVIZIJSKI JAŠEK

TEHNIČNO POROČILO

(objavljeno: 9.8.2016)


JAVNO NAZNANILO

 o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje športnega parka Gorišnica (EUP PL43)

 Priloga:

PRILOGA - JAVNO NAZNANILO

(objavljeno: 2.8.2016)


JAVNO NAROČILO

OPRAVLJANJE DNEVNIH PREVOZOV UČENCEV IZ OBČINE GORIŠNICA V OSNOVNO ŠOLO ZA ŠOLSKI LETI 2016/2017 IN 2017/2018

Prilogi:

RAZPISNA DOKUMENTACIJA JN004336/2016-B01

XML DOKUMENT (.ZIP)

 (objavljeno: 2.8.2016)


JAVNI RAZPIS

Za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016-2018).

Priloga: 

Priloga - razpis

(objavljeno: 15.6.2016)


JAVNI RAZPIS

ZBIRANJE PONUDB ZA PRODUKCIJO TV ODDAJ IZ PODROČJA OBČINE GORIŠNICA

Priloge: 

Priloga - razpis

Priloga - predračun

(objavljeno: 8.6.2016)


JAVNI RAZPIS

za 18. VAŠKO OLIMPIJADO ki bo v soboto, 9. julija 2016 ob 9.00 uri v športnem parku Moškanjci

Priloge: 

RAZPIS - VAŠKA OLIMPIJADA 2016

(objavljeno: 11.5.2016)


JAVNI RAZPIS

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: DOGRADITEV IN NADZIDAVA OŠ GORIŠNICA - št. JN000672/2016-B01

 

Priloge: 

3_I_II DEL-RAZPISNE DOKUMENTACIJE

POPIS DEL zupan I

POPIS DEL zupan II

POPIS DEL zupan III

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PRILOGA POZ

(objavljeno: 26.4.2016)


JAVNI RAZPIS

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: JN000359/2016-B01 REKONSTRUKCIJA CEST NA OBMOČJU OBČINE GORIŠNICA

 

Priloge: 

I_II DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE

III DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE - POPISI DEL

(objavljeno: 15.4.2016)


JAVNI POZIV za oddajo pobud za spremembo in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine

Priloge: 

JAVNI POZIV 

(objavljeno: 6.4.2016)


JAVNI RAZPIS za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna za leto 2016

PREDMET RAZPISA: Občina Gorišnica, Gorišnica 83/a, 2272 Gorišnica, razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Gorišnica, namenjena za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči - za pomoč in stimulacijo študentov pri pridobivanju izobrazbe in za usposabljanja. 

Priloge: 

JAVNI RAZPIS 

Obrazec za prijavo na javni razpis za dodelitev enkratnih studijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna 

(objavljeno: 29.3.2016)


JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP602731 IN JP602261«  

Priloge: 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

POPISI

(objavljeno: 24.3.2016)


Javni vpis predšolskih otrok v VVE VRTEC GORIŠNICA za šolsko leto 2016/2017

Starši in zakoniti zastopniki otrok oddajo vlogo za sprejem otroka v vrtec na predpisanem obrazcu. Obrazec Vloga za vpis otroka v vrtec na voljo v vrtcu, v tajništvu šole in na spletni strani šole ter vrtca. 

Priloge: 

RAZPIS 


Javni razpis za podelitev priznanj na področju športa v občini Gorišnica za leto 2015 

 Priznanja na področju športa so najvišja priznanja v občini Gorišnica, ki jih podeljuje Športna zveza Občine Gorišnica za delo in dosežke na področju športa.

Priloge: 

Javni razpis za športnik leta 2015  

(objavljeno: 5.1.2016)


Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov za leto 2016, ki jih bo občina sofinancirala iz občinskega proračuna

 Razpisna dokumentacija je prav tako dosegljiva na spletni strani občine Gorišnica pod rubriko Vloge in obrazci.

Priloge: 

Javni razpis 

Razpisna dokumentacija   

(objavljeno: 4.1.2016)


 

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Gorišnica za leto 2016

PREDMET JAVNEGA RAZPISA: sofinanciranje izvajanja športnih programov v občini Gorišnica v letu 2016

Priloge: 

Javni razpis 

Razpisna dokumentacija   

(objavljeno: 4.1.2016)


 

 Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku

 PREDMET JAVNEGA NAROČILA: rekonstrukcija asfaltnega vozišča v Cunkovcih

Priloge: 

Razpisna dokumentacija  

Popisi  

(objavljeno: 1.10.2015)


 Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku

 PREDMET JAVNEGA NAROČILA: Dobava in dostava utekočinjenega naftnega plina (propana) za potrebe občine Gorišnica

Priloge: 

Razpisna dokumentacija  

Splošni del  

(objavljeno: 18.09.2015)


 

Občina Gorišnica

 Gorišnica 83 a

2272 Gorišnica


E-mail: obcina@gorisnica.eu

Tel.: 02/743 11 10

Fax: 02/743 11 20

 

URADNE URE OBČINE

Ponedeljek:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:

8:00 - 13:00

Spletna stran uporablja piškotek:  PHPSESSID (piškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami. Piškot PHPSESSID je nujno potreben za normalno delovanje vseh storitev in ga ni mogoče zavrniti!)