Vloge in obrazci

Okolje in prostor

Ponudba za prodajo nepremičnine občini kot nosilcu predkupne pravice

Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom 

Izjava o spremembi plačnika NUSZ 

Vloga za oprostitev plačila NUSZ 

Pobuda za pripravo občinskega prostorskega načrta 

Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo ceste  

Vloga za izdajo dovoljenja za postavitev reklame table ali ograje na cesti 

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom 

Zahteva za izdajo lokacijske informacije – gradnja in izvajanje drugih del 

Zahteva za izdajo soglasja za spreminjanje meje parcele 

Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje 

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajalne 

Vloga za soglasje o posegu na občinske ceste in javne poti 

Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka - vodovod 

Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka - kanalizacija  

Vloga za potrdilo za potrebe parcelacije na stavbnih zemljiščih 

Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka 

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega lokala  

Obvestilo o prireditvi 

Priglasitev posega v prostor 

Zahteva za izdajo Soglasja za poseg v prostor 

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte 

Šport in kultura

 Šport - razpisna dokumentacija - NOVI OBRAZEC! 

        Obrazec - kultura

Cenik - najem večnamenske dvorane

Kmetijstvo

Šifrant H - Kmetijske kulture 

Študij

Obrazec za prijavo na javni razpis za dodelitev enkratnih studijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna 

Vrtec

 

 Vloga novorojenci 

Pokopališče

 Cene pokopališča 

 Odstopna izjava za grobove 

 Vloga za izdajo soglasja k postavitvi ali obnovitvi nagrobnega obeležja in ureditvi grobne parcele  

Vloga - prekop posmrtnih ostankov

 

Notranja prijava kršitev in zaščita prijavitelja po Zakonu o zaščiti prijaviteljev 

Notranja prijava - obrazec 

Pravilnik ZZPri 

 

Razno

 Cenik - Dominkova domačija 

Občina Gorišnica

 Gorišnica 83 a

2272 Gorišnica


E-mail: obcina@gorisnica.eu

Tel.: 02/743 11 10

Fax: 02/743 11 20

 

URADNE URE OBČINE

Ponedeljek:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:

8:00 - 13:00

Spletna stran uporablja piškotek:  PHPSESSID (piškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami. Piškot PHPSESSID je nujno potreben za normalno delovanje vseh storitev in ga ni mogoče zavrniti!)